Samariten Ambulans AB rekryterar specialistutbildade sjuksköterskor i Stockholm

Bolaget verkar inom en mångkulturell region och bolagets ser gärna sökande med varierande etnicitet och från olika kulturer. Vi söker såväl manliga som kvinnliga medarbetare. Samariten är arbetsmiljöcertifierat och erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete som aldrig blir enformigt.

Samariten Ambulans AB sedan 1992

Sedan starten 1992 har vi försett landsting, kommuner, företag och organisationer med kvalificerad ambulanssjukvård. Omvårdnad, kvalitetssäkring, utveckling och långsiktighet är företagets starkaste ledord.

Miljö

Vi bidrar årligen till att minska klimatpåverkan genom användning av icke fossilt bränsle och arbetar systematiskt för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs vår miljöpolicy här

Kvalitet

Omvårdnad, kvalitetssäkring, utveckling och långsiktighet är företagets starkaste ledord.

Utbildning

Samariten erbjuder olika tjänster och utbildningar

Läs mer

Tyckt till om oss

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss. Därför vill vi gärna höra vad du tycker.