SAMARITEN AMBULANS AB SEDAN 1992

Bolaget verkar inom en mångkulturell region och bolagets ser gärna sökande med varierande etnicitet och från olika kulturer. Vi söker såväl manliga som kvinnliga medarbetare. Samariten är arbetsmiljöcertifierat och erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete som aldrig blir enformigt.

Samariten Ambulans AB söker specialistutbildade sjuksköterskor till Gotland!

Samariten kommer att etablera verksamhet på Gotland den första maj 2022. I samband med etableringen kommer antalet tjänster på Gotland att utökas. Samariten ser gärna sökande med varierande etnicitet och från olika kulturer. Vi söker såväl manliga som kvinnliga medarbetare. Samariten erbjuder omväxlande och stimulerande arbete som aldrig blir enformigt.

Ansök redan idag!

Samariten Ambulans söker personal till sjuktransport tjänsten i Stockholms län!

Samariten ska på uppdrag av SLL utföra sjuktransporter. En sjuktransport innebär transport av en resenär till eller från en landstingsfinansierad vårdenhet. Uppdragen till leverantören tilldelas och dirigeras av SLL:s prioriterings- och dirigeringstjänst. Uppdraget ska utföras med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar. Resenären och dennes närstående ska ges ett värdigt omhändertagande och gott bemötande samt visas omtanke och respekt. Hänsyn ska tas till varje individs speciella förutsättningar och omständigheter.

Samariten Ambulans AB anordnar en introduktionsutbildning våren 2022

För att få jobba på ambulansen i Stockholm så är det krav på att du måste ha genomfört en introduktionsutbildning. Samariten anordnar en introduktionsutbildning med kursstart v 10, 2022. Vi söker specialistutbildade sjuksköterskor men också grundutbildade sjuksköterskor.

Samariten Ambulans söker personal

Samariten Ambulans AB söker personal till följande ambulansstationer i Stockholms län. Har du det som krävs för att komma och jobba hos oss på Samariten Ambulans AB? Läs mer och ansök till någon av våra tjänster idag.

Vill du också bli en del av oss?

Bolaget verkar inom en mångkulturell region och bolagets ser gärna sökande med varierande etnicitet och från olika kulturer. Vi söker såväl manliga som kvinnliga medarbetare. Samariten är arbetsmiljöcertifierat och erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete som aldrig blir enformigt. Klicka nedan för mer information. Om det inte finns något som passar dig just nu är du alltid välkommen att skicka en spontanansökan!

SAMARITEN AMBULANS AB

Miljö

Vi bidrar årligen till att minska klimatpåverkan genom användning av icke fossilt bränsle och arbetar systematiskt för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs vår miljöpolicy här

Kvalitet

Omvårdnad, kvalitetssäkring, utveckling och långsiktighet är företagets starkaste ledord.

Läs mer

Utbildning

Samariten erbjuder både olika tjänster men också utbildningar av olika slag. Kika in nedan för med information

Läs mer

Senaste nyheter

Alla inlägg

Har du fått åka med oss som patient eller anhörig? vi vill gärna veta hur ni upplevde personalens bemötande!

Tyck till om oss