Ambulanshelikoptern

Som underleverantör till Babcook Scandinavian Air Ambulance så bemannar samariten narkossköterskor på ambulanshelikoptern dygnet runt, årets alla dagar. Från 15 maj till och med 15 september så bemannas även en sommarhelikopter. Ambulanshelikoptern åker till största delen på svårt sjuka patienter och olyckor men är också en utav de enheterna som kan ta sig till patienter i väglöst land. Utöver narkossköterska ombord på helikoptern så finns även en pilot samt en HEMS