Jobba på samariten

 • Uppskattar du självständigt arbete?
 • Börja på Samariten!

Lediga tjänster

Samariten Ambulans AB expanderar i Stockholms norra länsdelar och söker nu personal till följande ambulansstationer:

Järfälla

Tjänst: Delat dygn, 34,33 timmar i veckan

Omfattning: Heltid

Kompetens: Specialistutbildad sjuksköterska

Tillträde: 2019-09-01

Senaste datum för ansökan: 2019-06-10

 

 Sollentuna

Tjänst: Delat dygn, 34,33 timmar i veckan

Omfattning: Heltid

Kompetens: Specialistutbildad sjuksköterska

Tillträde:2019-09-01

Senaste datum för ansökan: 2019-06-10

 

 

 

Vallentuna

Tjänst: Delat dygn, 34,33 timmar i veckan

Omfattning: Heltid

Kompetens: Specialistutbildad sjuksköterska

Tillträde: 2019-09-01

Senaste datum för ansökan: 2019-06-10

 

Hallstavik

Tjänst: Delat dygn, 34,33 timmar i veckan

Omfattning: Heltid

Kompetens: Ambulanssjukvårdare

Tillträde: 2019-09-01

Senaste datum för ansökan: 2019-07-10

Kontaktperson Stockholm

Eva Falk, 070 995 89 80

 

 

Sjuktransporten

Samariten Ambulans AB söker just nu sommarvikarier till sommaren 2019. Läs mer och ansök idag!

Kompetenskrav

Grundteamet i en sjuktransportenhet består av två (2) personer. En personal ska sitta hos resenären under hela transporten. Personalen ska ha kompetens för att vid varje tillfälle kunna ge ett gott bemötande, omhändertagande samt service till resenären och medföljande närstående eller personlig assistent.

Personalen ska:

 • ha goda kunskaper om Samaritens uppdrag enligt avtalet med SLL
 • ha goda kunskaper i att använda olika typer av förflyttningshjälpmedel samt förflyttningsteknik
 • ge god omsorg och stöd på hämtplats, under transport och på avlämningsplatsen
 • förebygga och beakta risk för trycksår
 • ha kunskap kring bemötande av personer med olika typer av funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller etnisk bakgrund
 • ha utbildning och inneha delegering på syrgas (gäller transporter med syrgasadministrering och utomlänstransporter)
 • vara utbildade i och kunna utföra basal hjärt- och lungräddning på vuxna enligt HLR-rådets riktlinjer
 • vara utbildade i och kunna hantera hjärtstartare samt ha kännedom om reservrutiner kring utrustningen
 • kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
 • ha kännedom om och, i tillämpliga delar, följa SLL:s hygienregler
 • ha utbildning i att kunna hantera den av SLL:s kravställda kommunikationsutrustningen
 • ha tillräckliga kunskaper för att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt
 • ha god lokalkännedom och utbildning för att använda kartstöd

Formell utbildning

Personal som ska sitta vid resenärens sida under transport där syrgasadministrering ska utföras samt vid utomlänstransporter ska vara undersköterska med minst ett (1) års heltidstjänstgöring som undersköterska. Ambulanssjukvårdarkompetens eller motsvarande reell kunskapsnivå anses likvärdig med undersköterskekompetens. Med reell kunskapsnivå avses 20- eller 40-veckors utbildning eller motsvarande inom ambulanssjukvård eller motsvarande internationell utbildning.

Ansökning

Kontaktperson: Jenny Ahlström,

Löpande rekrytering

Samariten Ambulans AB söker och rekryterar löpande nya medarbetare till våra verksamhets områden. Nedan kan du ser inom vilka områden vi tar emot ansökningar just nu:

Specialistutbildade sjuksköterskor i Skåne

Bolaget verkar inom en mångkulturell region och bolagets ser gärna sökande med varierande etnicitet och från olika kulturer. Vi söker såväl manliga som kvinnliga medarbetare. Samariten är arbetsmiljöcertifierat och erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete som aldrig blir enformigt.

God fysik och körkort är ett krav. Efter tester genomförs introduktionsutbildning.

Kontaktperson: Lucas Johansson, 073-1486902.