Jobba på samariten

Uppskattar du självständigt arbete?

Börja jobba på Samariten ambulans AB!

Samariten Ambulans AB rekryterar specialistutbildade sjuksköterskor i Stockholm & Skåne

Bolaget verkar inom en mångkulturell region och bolagets ser gärna sökande med varierande etnicitet och från olika kulturer. Vi söker såväl manliga som kvinnliga medarbetare. Samariten är arbetsmiljöcertifierat och erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete som aldrig blir enformigt.

God fysik och körkort är ett krav. Efter tester genomförs introduktionsutbildning.

Stockholm

Kontaktperson: Eva Falk, 070-995 89 80.

Facklig företrädare: Karl Söllvander 070 937 15 32

Skåne

Kontaktperson: Lucas Johansson, 073-1486902.

Sjuktransportuppdrag åt SLL. Start 15 september 2018

Samaritens uppdrag

Samariten ska på uppdrag av SLL utföra sjuktransporter. En sjuktransport innebär transport av en resenär till eller från en landstingsfinansierad vårdenhet. Uppdragen till leverantören tilldelas och dirigeras av SLL:s prioriterings- och dirigeringstjänst.

Uppdraget ska utföras med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar. Resenären och dennes närstående ska ges ett värdigt omhändertagande och gott bemötande samt visas omtanke och respekt. Hänsyn ska tas till varje individs speciella förutsättningar och omständigheter.

Kompetenskrav

Grundteamet i en sjuktransportenhet ska bestå av två (2) personer. En personal ska sitta hos resenären under hela transporten. Personalen ska ha kompetens för att vid varje tillfälle kunna ge ett gott bemötande, omhändertagande samt service till resenären och medföljande närstående eller personlig assistent.

Personalen ska:

 • ha goda kunskaper om Samaritens uppdrag enligt avtalet med SLL
 • ha goda kunskaper i att använda olika typer av förflyttningshjälpmedel samt förflyttningsteknik
 • ge god omsorg och stöd på hämtplats, under transport och på avlämningsplatsen
 • förebygga och beakta risk för trycksår
 • ha kunskap kring bemötande av personer med olika typer av funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller etnisk bakgrund
 • ha utbildning och inneha delegering på syrgas (gäller transporter med syrgasadministrering och utomlänstransporter)
 • vara utbildade i och kunna utföra basal hjärt- och lungräddning på vuxna enligt HLR-rådets riktlinjer
 • vara utbildade i och kunna hantera hjärtstartare samt ha kännedom om reservrutiner kring utrustningen
 • kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
 • ha kännedom om och, i tillämpliga delar, följa SLL:s hygienregler
 • ha utbildning i att kunna hantera den av SLL:s kravställda kommunikationsutrustningen
 • ha tillräckliga kunskaper för att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt
 • ha god lokalkännedom och utbildning för att använda kartstöd

Formell utbildning

Personal som ska sitta vid resenärens sida under transport där syrgasadministrering ska utföras samt vid utomlänstransporter ska vara undersköterska med minst ett (1) års heltidstjänstgöring som undersköterska. Ambulanssjukvårdarkompetens eller motsvarande reell kunskapsnivå anses likvärdig med undersköterskekompetens. Med reell kunskapsnivå avses 20- eller 40-veckors utbildning eller motsvarande inom ambulanssjukvård eller motsvarande internationell utbildning.

Samariten Ambulans AB söker personal till sjuktransporttjänsten i Stockholms län

Samariten Ambulans AB bedriver prehospital sjukvård i Stockholm och Skåne. Vi har nu även tilldelats uppdraget att utföra sjuktransporttjänst från och med den 15 september 2018.

Med anledning av detta söker vi nu nya medarbetare.

Vi söker dig som har erfarenhet av liknande verksamhet med patienten i fokus. Vi behöver förare, bisittare samt undersköterskor. Du hittar mer information, bland annat om våra specifika krav för respektive yrkesgrupp, på vår hemsida www.samariten.se, under fliken lediga tjänster.

Du inleder tjänsten med att genomföra introduktionsutbildning som sker på betald arbetstid.

Ansökan inklusive CV skall vara inskickad senast den 31 Maj 2018. Anställnings intervjuer kommer att ske löpande. Ansökan skickas via mail till

Vi söker även personal för visstidsanställningar(timtid).

För mer information om verksamheten kan du kontakta

Jan Hesselberg, ansvarig för uppstarten, telefon 070-99 58 940.

Ulf Kanfjäll, personalchef och verksamhetschef,

 

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsformulär

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]