Vår verksamhet - Sedan 1992

Samaritens verksamhet består av utförande och marknadsföring av prehospital sjukvård, kompetensutveckling och omvårdnad. Detta innebär att bolaget säljer och marknadsför ambulanssjukvård, omvårdnad och utbildning åt såväl större som mindre kunder. Samariten utför ca 100 000 prehospitala uppdrag per år. Samariten levererar även akutsjukvård i ambulanshelikopter på uppdrag av Babcock AirAmbulance. På uppdrag av region Stockholm bedrivs sjuktransportverksamhet. Som underleverantör till Securitas ansvarar Samariten för sjukvårdsuppdrag på Arlanda på uppdrag av Swedavia.

LÅNGSIKTIGHET

Omvårdnad, kvalitetssäkring, utveckling och långsiktighet är Samaritens starkaste ledord. Samariten Ambulans är med och driver på utvecklingen genom att låta erfarenhet gå hand i hand med drivkraften att skapa det nya. Inom företaget besitter vi en stor kompetens som förmedlas genom såväl direkta sjukvårdande insatser och utvecklingsprojekt, som ett brett utbildningsprogram för både interna och externa behov.


 

Vi har dessa kompetenser:

  • Akutsjukvård
  • Hjärt- Lungräddning (HLR) utbildade instruktörer
  • Sjuksköterskor
  • Narkossköterskor
  • Körinstruktörer

Vi erbjuder dessa tjänster:

  • Ambulanser på entreprenad
  • Sjukvård vid evenemang
  • Hjärt- Lungräddning (HLR) utbildningar

För mer information kontakta Ulf Kanfjäll


Samariten är arbetsmiljöcertifierade och det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar till utveckling inom svensk ambulanssjukvård

Samariten har!

-
-System för flexbilar som täcker upp för akuta vakanser och bidrar till ökat handlingsutrymme i vardagen
-Överlappningstid och olika system för att minimera behovet av övertid i samband med hemgång

Det aktiva och systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att Samariten står väl utrustade inför morgondagens hot och utmaningar. Samaritens vision är att genom aktivt arbetsmiljöarbete skapa Sveriges bästa arbetsplats