Sjukvårdsuppdrag Arlanda

Som underleverantör till Securitas så ansvarar Samariten Ambulans för sjukvårdsuppdragen på Arlanda flygplats på uppdrag av Swedavia. Dygnet runt, årets alla dagar finns en akutsjuksköterska i tjänst som tillsammans med personal från räddningstjänst ansvarar för sjukvården på Arlanda flygplats. Uppdragen inkommer via ledningscentralen på flygplatsen. Ett specialfordon (sjukvårdsbil 150) används för uppdraget som innebär att ge service till passagerare, flygbolag och anställda på flygplatsen genom att utföra bedömningar, rådgivning och att påbörja behandling. De arbetar utifrån ambulansens riktlinjer och med ungefär samma utrustning. Till deras hjälp finns bakjour tillgänglig dygnet runt. Personalen ansvarar också för kontroller av sjukvårdsutrustning och sjukrum på flygplatsen. De deltar i övning och utbildningsverksamhet med framförallt räddningstjänsten men utbildar även i externa utbildningar.