Sammanhållen journalföring

De journaler som Samariten Ambulans upprättar ingår som en del i sammanhållen journalföring.

För mer information om sammanhållen journalföring:

Region Gotland – Klicka här!

Region Stockholm – Klicka här!

Region Östergötland – Klicka här!

Kvalitetsregister

Som en del i att förbättra den nationella ambulanssjukvården rapporterar Samariten Ambulans in data till nationella kvalitetsregister.

För mer information se 1177:s sida gällande nationella kvalitetsregister (Nationella kvalitetsregister - 1177)

Patientinformation gällande det nationella Ambulansregistret (AmbuReg) – Klicka här!